Ekokardiyografi

Ekokardiyografi (kısaca eko da denir), ultrasonik ses dalgalarını kullanarak, hareketli bir organ olan kalbin yapısını, patolojilerini ve fonksiyonlarını inceleme imkanı veren bir teşhis ve araştırma tekniğidir.
Ekokardiyografide  ultrasondan (ses ötesi dalgalar) yararlanılır. Ultrason dalgaları, insan kulağının duyma sınırının ötesinde bir sestir. Bu ses dalgaları, tüp şeklinde elle tutulan ve hastanın göğsünde gezdirilen sesi oluşturan duyarlı bir alet yardımıyla kalbe gönderilir (tranducer). Ses dalgaları kalp duvarlarından, kaslarından, kapakçıklardan alete geri döner. Farklı dokular ses dalgalarını farklı şekillerde yansıtır. Böylece kalpten geri dönen ses dalgaları bilgisayar ile resme dönüştürülür ve bu görüntüler monitörden izlendiği gibi istenirse kağıda da bastırılır (aynı teknikle yani ultrasonik ses dalgaları ile vücudun diğer organları da incelenmektedir.

 

Eko, kalp hakkında önemli bilgiler veren, hızlı ve zararı olmayan bir testtir.

 

 

• Kalp kapak hastalıkları
• Kalp boşluklarının çapları, büyük olup olmadığı
• Kalp duvarlarının hareketleri, hareket bozukluğu olup olmadığı (kalp damar hastalıklarında ilgili damarın kanlandırdığı yerlerde duvar hareket bozuklukları oluşabilir)
• Kalp içi basınçlar
• Kalp içi boşluklarda pıhtı (trombüs) araştırılması
• Kalbin kasılma sırasında bir defada attığı kan miktarı ve yüzdesi (İnsan kalbi kanla dolduktan sonra, kasılma ile içindeki kanın belli bir yüzdesini atar. Her kalp atışında kalbin damarlara attığı kan yüzdesine “ejeksiyon fraksiyonu” denir. Normali % 55-70 civarındadır. Yani kalp bir defada kendine gelen kanın %55-70’ini fırlatabilmektedir.)
• Doğumsal kalp hastalıklarının (kalpteki delikler, damar daralmaları vb.) hepsi bu incelemeyle tespit edilebilir.

 

Ekonun Avantajları:
Hastalar üzerinde herhangi bir zararı veya yan etkisi kesinlikle yok ve kolay uygulanabiliyor. Hasta işlem sırasında
ağrı hissetmiyor. Eko’nun dezavantajları ise; testi yapan kişinin yeteneği, test sonuçlarının doğruluk derecesini etkiler. Bazı kişilerde eko görüntüleri kişinin yapısından dolayı iyi olmaz (kişi ekojenik değildir) ve yeterli görüntü elde edilemeyebilir. Kalbin bazı kısımları çok iyi görünmeyebilir.
Ayrıca ilaçla yapılan Stres EKO ile koroner kalp damarları hakkında, kalp kasının canlılığı hakkında da bilgi edinilebilir. Renkli Doppler ekokardiyografi ile kalp içi boşluklarının basınçları, kapak yetmezliklerinin (kaçaklarının) dereceleri, hakkında bilgi elde edilir.
Bazı durumlarda transözofageal (yemek borusu yolu ile) eko ile (TEE olarak kısaltılır) daha detaylı bilgi edinmek gerekebilir. Bu tetkikte boğaz uyuşturularak serçe parmağı kalınlığında bir hortum yemek borusuna sokularak kalp arka taraftan ve daha yakından detaylı olarak incelenir (mide ve yemek borusu hastalıklarının tanısında kullanılan endoskopiye benzer). TEE tetkiki öncesinde aç kalınmalıdır.