Ekg (Elektrokardiyografi)

Kalp kasının ve ileti ağının çalışmasını incelemek üzere, kalpte meydana gelen elektriksel faaliyetin kaydedilmesiyle elde edilen ileti kayıtlarıdır. Özellikle acil şartlarda, hızlı değerlendirmelerde sıkça kullanılır.

 

Kalbin çalışması sinüs düğümünden çıkan elektrik uyarıları ile olur. Kalpte oluşan elektrik akımlarının kağıda yazılma işlemine elektrokardiyografi (EKG), işlemi yapan cihaza EKG cihazı, yazdırılan kağıda ise elektrokardiyogram denir. Bu akımlar milivolt düzeyinde yani oldukça düşük amplitüdlü oldukları için bunların yükseltilerek (amplifiye edilerek) yazdırılmaları gerekir ki bu işi EKG cihazları yaparlar. Pratikte EKG denince bu elektrik akımlarının yazdırıldığı kağıt anlaşılmaktadır.

EKG, kalbin özellikle ritmi, damar hastalıkları, kalp krizi ve kalp kasının kalınlaşmaları hakkında değerli bilgiler verir. EKG; basit olması, hasta açısından zahmetsiz olması, her yerde uygulanabilir ve ucuz olması nedeniyle yaygın olarak kullanılmaktadır.

 

EKG’nin yararlı olduğu durumlar

  • Koroner arter hastalığı: kalp damarlarının ateroskleroz sonucunda daralması ve kalbin beslenmesinde problem yaratması
  • Kalp krizi: yeni veya eski
  • Aritmiler: ritim ve iletim bozuklukları (kalbin hızlı çalışması -takikardi- veya yavaş çalışması -bradikardi- ile seyreden hastalıkları, atrial fibrilasyon)
  • Kalp kası kalınlaşmaları (hipertrofiler)
  • Kardiyomiyopatiler (kalp kasının çeşitli nedenlere bağlı hastalıkları)
  • Perikarditler (kalp zarının çeşitli nedenlere bağlı iltihapları)
  • Miyokarditler (kalp kasının çeşitli nedenlere bağlı iltihapları)
  • Bazı doğumsal kalp hastalıkları

Bu arada hemen belirtmek gerekir ki EKG, tek başına tanıda yararlı olmayabilir. Özellikle kalp damar hastalıklarında mutlaka hastanın şikayeti, muayene bulguları ve gerekirse diğer laboratuvar yöntemleri ile birlikte değerlendirmek gerekir.

 

EKG çekilmesi için hastanın özel olarak hazırlanmasına gerek yoktur. İşlem ağrılı veya hasta açısından sıkıntılı bir işlem değildir. Her hangi bir yerde, hasta yatar durumdayken çekilebilir. EKG cihazına bağlı olan bir kablo aracılığı ile 2 kola, 2 bacağa ve 6 tane de göğüs bölgesine elektrod denilen metal plakalar tutturulur. Böylece bu elektrodlar aracığı ile kalpte oluşan elektrik potansiyelleri kağıda yazdırılır. Toplam işlem süresi 1-2 dakikadır. Ancak, özellikle ritim probleminin olduğu durumlarda daha uzun süre ritm kayıtı alınabilir.