Efor Testi

Efor testi, kalp damar hastalıklarını araştırmada kullanılan bir testtir. Egzersiz sırasında göğüse yapıştırılan elektrotlardan elde edilen sürekli EKG kayıtlarının yorumlanması esasına dayanır. Egzersizler, hastanın testte yürüme süresi ve hedeflenen kalp hızı, hastanın yaşına göre ayarlanır. Bazen kalp hızı veya efor kapasitesini değerlendirmek için de kullanılabilir.

 

Hasta, dönen bir bant üzerinde yürütülerek (treadmill) veya sabit bir bisiklette pedal çevirtilip kalp hızı artırılır. Bu sırada hastadan alınan EKG kayıtlarının bilgisayarda analizi yapılır. Aynı zamanda egzersizle kan basıncı ve nabız değişiklikleri, hastanın göğüs ağrısı ve nefes darlığı gibi şikayetlerinin olup olmadığı da kaydedilir. Normal EKG’de görülmeyen bozukluklar bu test sayesinde ortaya çıkarılabilir. Test hastanın yaşına ve kondisyonuna göre değişmekle birlikte, yaklaşık 5-12 dk. sürmektedir.

 

 

Efor testi ile şunlar mümkündür;

  • Kalp damarlarında darlık olan hastaları ortaya çıkarmak ve hastalığın ciddiyetini tespit etme
  • Kalp krizi geçiren hastalarda risk belirleme
  • Tedavi sonuçlarını takip etme
  • Eforla tansiyon yükselme derecesini araştırma
  • Efor kapasitesinin ölçülmesi
  • Eforla ortaya çıkan ritim bozukluklarının tanısı

 

Göğüs ağrılarının değerlendirilmesi için önemli bir tanı aracıdır. Göğüs ağrısının kalpten kaynaklanıp kaynaklanmadığını tespit eder. Özellikle 40 yaş üstü hiçbir şikayeti olmayan kişilere de belirgin bir şikayete neden olmayan kalp damar hastalığının tanısı için faydalıdır.

Ancak kalp damar hastalıklarını göstermedeki duyarlılığı çok yüksek değildir. Kalp damar hastalığı olanların %60-%80’inde hastalığı gösterirken, hastalık olmayanların da ancak %80 civarındaki kısmına hastalık yoktur diyebilmektedir. Dolayısıyla da yalancı pozitif ve yalancı negatif sonuçları az olmayan bir tanı yöntemidir. Onun için kalp damar hastalıkları tanısında, efor testi ile birlikte, hastanın şikayetlerinin ve diğer laboratuvar bulgularının birlikte değerlendirilmesi daha önem taşır.